Det gör 13–16-åringar på nätet

Att använda internet är den vanligaste aktiviteten för barn mellan 13 och 16 år utanför skoltid. I princip alla använder internet varje dag. Pojkar fortsätter att lägga mycket tid på spel medan flickor allt mer flyttar över till sociala medier och mobilen.

Visste du att?
13–16 år – Visste du att?13–16 år – Visste du att?

 

Det här har barn 13–16 år upplevt på nätet (2014)
13–16 år – Upplevt på nätet13–16 år – Upplevt på nätet

 

En genomsnittlig dag på nätet för en 13–16-åring
13–16 år – En dag på nätet13–16 år – En dag på nätet

 

Populäraste sociala medierna
13–16 år – Populärast sociala medierna13–16 år – Populärast sociala medierna

Källa: Statens medieråd