Svenskarna och Internet 2016

Allt du behöver veta om hur vi svenskar använder internet.

soi2016Varje år släpper Internetstiftelsen i Sverige en rapport om svenskarnas Internetanvändning, baserat på intervjuer med tusentals privatpersoner. Resultatet finns tillgängligt att ta del av på http://www.soi2016.se/, både i sin helhet och uppdelat på olika fokusområden, t.ex. ”Svenskarna och sociala medier 2016”.

”Svenskarna och Internet” är en bra källa för alla som vill veta mer om internetanvändningen i Sverige, vilka sociala medier som är mest populära i olika åldrar, och mycket mer. Mätningarna har genomförts sedan år 2000, och varje årlig rapport visar på utvecklingen sedan dess.

I årets rapport kan du bland annat läsa om att…

  • Svenskars användning av sociala medier mer än fördubblats de senaste sex åren.
  • Tre av fyra 2-åringar använder internet i någon form.
  • Facebook, som är den mest populära sociala medier-plattformen bland svenskarna, fortfarande får nya användare inom alla åldersgrupper utom 12-15-åringar.
  • Hälften av alla internetanvändare ringer eller tar emot samtal via internet.

Läs mer om Svenskarna och Internet 2016.